Tori in beeld

Bekijk hier enkele
screenshots van de app

OVERZICHT

Klasgroepen

Hier maak je als leerkracht je groepen aan. Zoals een sterke rekengroep, een groep voor extra uitleg of gewoon de even en oneven nummers. Bij het maken van je taak kan je de groep dan aanduiden. Je kan ook meerdere groepen aanduiden.
Image
Image

Taken ingeven

Titel ingeven
Tip: Vak – pagina – extra info tussen haakjes

Bv: Wisk – p 12-13-14 (oppervlakte cirkel)

Overzicht leerkracht

Verklaring symbolen en kleuren
Groen: Opdracht gemaakt door de lln
Blauw: Opdracht nog niet gemaakt door de lln
Grijs: Deze leerlingen moeten deze opdracht niet maken

Rood (handje) "Hulpvraag": De leerling heeft een vraag of begrijpt iets niet bij deze taak. De lln kan dit handje ‘opsteken’  en ‘laten zakken’ via zijn/haar eigen overzicht. De leerkracht kan het handje ook wegdoen via het klasbeheer.

Knop hulpvragen: Via deze knop krijg je enkel de taken te zien waarbij er een hulpvraag was van een leerling.
Image
Image

Overzicht leerlingen

Openstaande taken
De taken staan altijd volgens prioriteit: van ‘hoog naar laag’

De datum wordt rood als we voorbij de einddatum zijn.

Taak afgewerkt: Om de taak aan te duiden als gemaakt, tikt de lln op ‘taak afgewerkt’ en komen er 3 mogelijkheden:
De taak was moeilijk
De taak ging goed
De taak was makkelijk

Hulpvraag:
Als de lln op de knop ‘vraag hulp’ tikt komt ‘het handje’ tevoorschijn.
Tori-logo
Buisstraat 14
9200 DENDERMONDE
0478 22 52 33